Guru & Tendik

Jarajan Guru dan Tenaga Pendidik UPT SMK NEGERI 2 BONE

Darman
Asnaidah Djuddin, ...
Asmiati, S.Pd
Ansar R
Andi Siti Yuliana ...
Andi Serliyanti, S...
Andi Muh. Chaerul ...
Andi Ilham Syamsul...
Andi Herman, S.Pd
Adriansyah Husain,...
Adil Nur Muhammad,...
A. M. Luthfi, S.Pd